26654294 - 22098453 - 09304609929 شنبه - چهارشنبه 09:00-19:00 فیزیوتراپی سرو نقره ای در سعـادت آبــاد، بین میدان کتاب و چهاراه شهید پاک نژاد

خدمات مگنت تراپی سرو نقره ای

تاثیرات اصلی مگنت تراپی
  • تاثیر مستقیم روی بیشتر سیستم های آنزیمی
  • تداخل در پروسه انتقال درد
  • بهبود نفوز پذیری غشاء سلول
  • تا حدودی توانایی متعادل سازی ارتباط بین آنتی ژن و آنتی بادی
  • تحریک و افزایش استخوان
  • تحریک و افزایش احیاء و باسازی بافت ها
  • تحریک و افزایش عروق سازی و خونرسانی و اکسیژن رسانی بافتها