فیزیوتراپی جایگزینی مطمئن در برابر مسکن ها

فیزیوتراپی جایگزینی مطمئن در برابر مسکن ها

تاریخ انتشار: 16 آذر, 1397

برای کنترل و درمان درد چرا فیزیوتراپی ؟ 

مسکن ها 

دارو مسکن فقط مانع احساس شدن درد می شوند .

فیزیوتراپی 

فیزیوتراپی درد را از طریق حرکت درمان می کند .


عوارض جانبی مسکن ها 

 افسردگی ، مسمومیت دارویی ، اعتیاد به دارو و بروز اثرات منفی بر دیگر قسمت های بدن می باشد .

فیزیوتراپی

فیزیوتراپی در کنار کنترل درد ، بهبود تحرک و افزایش استقلال فردی ، پیشگیری از دیگر مشکلات اسکلتی و عضلانی را نیز برای بیمار به ارمغان می آورد .
مسکن ها : در بسیاری از مطالعات اثر دراز مدت دارو های مسکن رد شده است .

فیزیوتراپی 
فیزیوتراپیست ها طبق توصیه مرکز کنترل و پیشگیری بیماری ها در آمریکا ( CDC ) طبق شواهد بسیار قوی با کمک تمرین درمانی و تجهیزات تخصصی ، توان درمان کامل انواع کمر درد ها ، درد های لگنی و زانو ، ساییدگی های مفاصل و فیبرومیالژ را دارند.
منبع فیزیوتراپی بیمارستان نیکان

نیاز به مشاوره دارید

کارشناسان ما منتظر تماس شما می باشند