09304609929 -26654294 - 22377175 شنبه - چهارشنبه 09:00-20:00 | پنجشنبه الی 12:00 فیزیوتراپی سرو نقره ای در سعادت آباد،بین میدان کتاب و چهارراه شهید پاکنژاد ،خیابان...

به شما کمک می کنیم
برای احیای مجدد عملکرد

ارتباط با سرو نقره ای

ارتباط با فیزیوتراپی سرو نقره ای

کلینیک فیزیوتراپی در سعادت آباد،بین میدان کتاب و چهارراه شهید پاکنژاد
،خیابان سرو غربی ساختمان نگین سرو(جنب بانک آینده)، طبقه سوم، واحد23

ساعات کاری کلینیک

شنبه

9:00 الی 20:00

یکشنبه

9:00 الی 20:00

2شنبه

9:00 الی 20:00

3 شنبه

9:00 الی 20:00

4 شنبه

9:00 الی 20:00

5شنبه

9:00 الی 12:00