26654294 - 22098453 - 09304609929 شنبه - چهارشنبه 09:00-19:00 فیزیوتراپی سرو نقره ای در سعـادت آبــاد، بین میدان کتاب و چهاراه شهید پاک نژاد

به شما کمک می کنیم
برای احیای مجدد عملکرد

ارتباط با سرو نقره ای

ارتباط با فیزیوتراپی سرو نقره ای

کلینیک فیزیوتراپی در سعادت آباد،بین میدان کتاب و چهارراه شهید پاکنژاد
،خیابان سرو غربی ساختمان نگین سرو(جنب بانک آینده)، طبقه دوم، واحد16

ساعات کاری کلینیک

شنبه

9:30 AM - 18:30 pM

یکشنبه

9:30 AM - 18:30 pM

2شنبه

9:30 AM - 18:30 pM

3 شنبه

9:30 AM - 18:30 pM

4شنبه

9:30 AM - 18:30 pM

5شنبه

9:30 AM - 18:30 pM

جمعه

Closed

ارسال پیام برای مدیریت کلینیک