نقش فیزیوتراپی در تاندونیت های شانه چیست؟

تاریخ انتشار: 13 خرداد, 1400

اندونیت در مفصل شانه شایع است، هم در جوانان و هم در افراد مسن اتفاق می افتد و میزان شیوع ان تقریبا برابر است. در افراد جوان تاندونیت ها ممکن است به دنبال فعالیت هایی مانند تنیس ، راکت بال ، بیس بال که استرس زیاد بر عضلات چرخاننده شانه وارد میکند ، اتفاق بیفتد.

به دلیل تغذیه عروقی ضعیف نزدیک عضلات مواد غذایی کافیبرای نیازها و متابولیک عضله فراهم نمی شود و مرگ سلولی ایجاد شده و سبب التهاب و متعاقب التهاب تشکیل اسکار و رسوب کلسیم ایجاد می شود که در عکس رادیوگرافی قابل مشاهده است.

Over Use، استفاده بیش از حد شانه همچنین باعث پارگی های ناکامل در افراد جوان و پارگی های کامل در افراد مسن تر از 40 سال میشود. پارگی های مزمن عضلات شانه در افراد مسن منجربه باریک شدن عضلات، تخریب و در نهایت پارگی کامل تاندون عضلات میشود.

تئوری های مطرح ، تئوری های مکانیکی آناتومیکی و درگیری عروقی است.

و نقش کلیدی فیزیوتراپی در درمان تاندونیت های شانه، کاهش درد و کمک به روند ترمیم تاندون، افزایش خون رسانی در تاندون، اصلاح مکانیک مفصل ، تحرک بافت اسکار تشکیل شده و برگشت تدریجی حرکت همگام با ترمیم و تقویت عضلات درگیر می باشد.

 

نیاز به مشاوره دارید

کارشناسان ما منتظر تماس شما می باشند